• Fri frakt över 699 kr (exkl. moms) |
 • Snabb leverans |
 • Trustpilot
CSR  |  Omtanke  |  Kundtjänst

Nyeste artikler

Vad är arbetsmiljö?

Begreppet arbetsmiljö refererar till de fysiska och psykiska förhållandena som du som anställd upplever i ditt arbetsliv. Det inkluderar en lång rad olika faktorer som alla påverkar dig i ditt arbete, medvetet som omedvetet.
Vad är arbetsmiljö?

Här består de fysiska faktorerna bland annat av:

 • Inomhusklimat
 • Ergonomi
 • Akustik / buller
 • Belysning
   

Medan de psykiska faktorerna exempelvis är:

 • Tillit och trygghet
 • Motivation
 • Säkerhet
 • Socialt livTrivsel
   

Ett bra och hälsosamt arbetsmiljö sprider glädje bland kollegorna och påverkar arbetsplatsen positivt på en mängd olika parametrar. Faktiskt kan ett bra arbetsmiljö ofta mätas mycket noggrant om du är arbetsgivare, eftersom det typiskt leder till:

 • Gladare medarbetare
 • Högre produktivitet
 • Färre sjukdagar
 • Mer lojala medarbetare
   

Därför finns det också goda skäl att investera i arbetsmiljön och skapa en positiv, trygg och säker arbetsplats där dina kollegor känner sig värderade, involverade och motiverade.

Vad är skyddsombud och arbetsmiljöombud?

Skyddsombudet och Arbetsmiljöombudet är kort sagt en samling krav och riktlinjer, framställda av Arbetsmiljöverket.

Dessa riktlinjer och krav ska säkerställa att arbetsplatsen upprätthåller en säker och hälsosam arbetsmiljö och arbetsförhållanden för de anställda. Dessa krav inkluderar bland annat de anställdas säkerhet, hälsa, välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen.

Vill du veta mer om arbetsmiljölagen? Läs mer på Abetsmiljöverkets hemsidan här.

Alla arbetsplatser i Sverige är underställda arbetsmiljölagen, oavsett storlek och bransch. Med andra ord, om du har ett företag eller en organisation, så gäller arbetsmiljölagen även för dig.

Vilken roll har en arbetsmiljöombud?

En arbetsmiljöombud spelar en central roll när du som företag och arbetsgivare ska säkerställa att arbetsmiljölagen efterlevs även under en hektisk arbetsdag.

Här fungerar ombudet vanligtvis som en länk mellan medarbetare och ledning, där de identifierar och adresserar aktuella eller potentiella arbetsmiljöproblem som du bör vara medveten om.