• Fri frakt över 699 kr (exkl. moms) |
  • Snabb leverans |
  • Trustpilot
CSR  |  Omtanke  |  Kundtjänst

4 saker du kanske inte visste om käll- og mineralvatten

Artikel uppdaterad 6 december 2023

Kranvatten, källvatten, mineralvatten. Kärt barn har många namn. Men innehåller mineralvatten fler mineraler, kommer källvatten verkligen från en källa, och är vatten verkligen bara vatten? Vi guidar dig genom 5 saker du kanske inte visste om käll- och mineralvatten, och förhoppningsvis blir du klokare på varför det ger mening att betala lite extra för att få denna klara vätska tappad och förberedd i praktiska flaskor, som du kan dela ut på din arbetsplats.

Det finns fyra typer av vatten

I grund och botten kan man dela upp det vatten vi dricker i fyra kategorier: kranvatten, dricksvatten, källvatten och mineralvatten. Här får du en snabb överblick över de grundläggande skillnaderna mellan de fyra typerna av vatten.

Kranvatten: 
Denna typ av vatten hämtas vanligtvis upp från ett lägre borrningsdjup. Sammansättningen av bakterier och mineraler påverkas därför mycket av den omgivande miljön och vad som leds ut där. Kranvattnet behandlas på ett lokalt vattenverk som säkerställer att vattnet kan komma säkert genom rören ut till konsumenterna och drickas direkt från kranen.

Dricksvatten: 
Dricksvatten kan vara från borrningar eller från ytvatten som hämtas in via sjöar eller andra ställen där vattnets renhet kan säkras via exempelvis bad- eller föroreningsförbud. Kraven på dricksvatten är – precis som för källvatten och mineralvatten – fastställda i förordningen om naturligt mineralvatten, källvatten och förpackat dricksvatten.

Källvatten: 
Källvatten är – som namnet antyder – hämtat från en källa under jorden. Borrningarna kan ofta vara flera hundra meter djupa, och eftersom vattnet tar många år på sig att tränga så långt ner, kan det därför också vara vatten som bildats för många, många år sedan av exempelvis smältande glaciärer eller stora mängder is i andra former. Källvattnet tappas vanligtvis på flaska direkt vid själva källan för att säkerställa så lite transport som möjligt och därmed högsta möjliga kvalitet. Det finns strikta krav på både mineral- och bakteriesammansättningen, som måste hålla sig inom vissa standarder.

Mineralvatten: 
Mineralvatten är vatten som godkänts av livsmedelsmyndigheterna för att säljas som naturligt mineralvatten. Godkännandet är baserat på EUs lista över godkända naturliga mineralvatten. Precis som källvatten är vattnet ofta hämtat från mycket stora djup, och även här är kraven på mineral- och bakteriesammansättningen strikta. Skillnaden här är att sammansättningen ska vara helt likadan från flaska till flaska och det finns särskilda krav på pH-värdet, som ska hålla sig inom en viss ram.

Källvatten och mineralvatten är ”råvaror”

Ett annat av de grundläggande kraven för källvatten och mineralvatten är att ingen av dem får behandlas med kemikalier eller annat som kan ändra vattnets sammansättning. Det är dock tillåtet att filtrera vattnet för rester av jord eller annat organiskt material. Den ”rena” processen, där vattnets ursprungliga sammansättning bevaras, gör att man med rimlighet kan kalla både käll- och mineralvatten för sunda råvaror som endast innehåller fördelaktiga ämnen för din kropp.

Källvatten och mineralvatten ska dessutom alltid innehålla en specifikation av källan på flaskan. Det säkerställer att du som konsument alltid vet exakt varifrån i världen vattnet kommer, och är därmed också din garanti för rent vatten.

När du köper en flaska käll- eller mineralvatten från Lomax, kan du vara säker på att det har tagits hänsyn till både miljö och människor i högsta möjliga mån. Märkena Loka och Premier är båda svenska med tappställen inom landets gränser. Det säkerställer att du – varje gång du köper en flaska av den klara vätskan – är med och stödjer svenska företag och därmed också svenska arbetsplatser.

Källvatten ger en ren kaffesmak


Till skillnad från kranvatten har källvatten alltid en enhetlig och mycket låg hårdhetsgrad, eftersom det innehåller en låg mängd naturligt kalk. Med andra ord är det vad man kallar för ”mjukt vatten”, och eftersom det innehåller mycket lite kalk, lämpar det sig särskilt väl för processer där man vill bevara smaken i råvarorna. Källvatten är därför särskilt lämpat för kaffe. Här finns det nämligen ett otal av smakvarianter, och med rent, kalkfattigt källvatten kan du säkerställa att alla smaknyanser bevaras. Läckert!

Vill du veta mer om kaffe? Läs då ”5 saker du kanske inte visste om kaffe”, där du kan bli klokare på de många olika typerna av kaffebönor och mycket, mycket mer.

 

Vi kan bara dricka 1 % av jordens vatten

Havet utgör 71 % av jordens totala yta, men faktiskt finns 97 % av allt vatten i världen i havet. På grund av det mycket höga saltinnehållet är det odrickbart för människor.

Ytterligare 2 % av världens vatten finns i glaciärer och iskappar på till exempel Grönland och Antarktis. Det lämnar alltså endast 1 % i jordens undergrund, som dels utgörs av dricksvatten från sjöar med mera och av det vatten vi kan pumpa upp från underjordiska källor och dricka som kranvatten, källvatten eller mineralvatten. Så när du öppnar din nästa flaska käll- eller mineralvatten, kom ihåg att du faktiskt håller en ganska unik produkt i din hand.

OBS! Kom ihåg att källvatten och mineralvatten alltid ska förvaras kallt, mörkt och luktfritt. Det säkerställer den goda, rena smaken.