• Fri frakt över 699 kr (exkl. moms) |
  • Snabb leverans |
  • Trustpilot
CSR  |  Omtanke  |  Kundtjänst

Certifieringar

KRAV

KRAV-märket har sedan 1985 verkat för en ekologisk och hållbar matproduktion. Målet är att medverka till en långsiktig och hållbar produktion av livsmedel av hög kvalitet. KRAV har, förutom att uppfylla EU:s förordning för ekologisk produktion, tuffare regler vad gäller djurens välfärd, miljö och hälsa, klimat och bättre arbetsvillkor. Reglerna omfattar dessutom fler områden, t.ex. slakt, restaurang och fiske. 

Vill du veta mer, besök krav.se.

Krav-märkta produkter

EU-blomman

EU-blomman är det officiella europeiska miljömärket. En produkt med EU-blomman uppfyller i stort sett samma krav som en Svanenmärkt produkt och gäller i alla EU-länder, inte bara i Norden. Precis som med Svanenmärket är målet med EU-blomman att minska den samlade miljöbelastningen genom hela produktens ”livscykel”. Miljö- och kemikaliekraven är därför hårda vad gäller produktion och konsumtion av produkter som märks med EU-blomman.

Vill du veta mer, besök svanen.se/om-EU-blomman.

EU:s ekologiska märke

När ett livsmedel är märkt med EU:s ekomärke signalerar det att varan är ekologisk samt producerad och kontrollerad enligt EU:s ekologiska regelverk. EU:s ekomärke, eller EU-lövet som det också kallas, får bara användas på produkter som är ekologiskt certifierade av ett godkänt kontrollorgan. För att bli ekocertifierad ska produkten uppfylla strikta villkor för framställning, beredning, transport och lagring. Märket får bara användas på produkter som innehåller minst 95% ekologiska ingredienser och det ställs ytterligare starka krav på resterande 5%. 

Vill du veta mer, så besök ec.europa.eu.

Fairtrade

Fairtrade-märket är en internationell rättvisemärkning som arbetar för att säkra bättre löner och ordentliga arbetsförhållanden för världens utsatta bönder och arbetare. Produkter som är Fairtrade-märkta garanterar därmed att bönderna har fått en rättvis ersättning för sina råvaror och att råvarorna producerats under ordentliga förhållanden där det tagits hänsyn till både människa och miljö. 

Vill du veta mer, så besök fairtrade.se.

FSC® – Forest Stewardship Council®

FSC är en global icke-vinstdrivande organisation som arbetar för ett mer ansvarsfullt skogsbruk över hela världen. I en FSC-skog fälls inte fler träd än skogen klarar att reproducera. Principen är alltså att fälla träd utan att skogen tar skada. Skogsdriften ska samtidigt ta hänsyn till skogens biologiska mångfald och att de människor som jobbar inom skogsbruket garanteras utbildning, säkerhetsutrustning och rimliga löner. 

När du som konsument eller verksamhet köper produkter av FSC-certifierat trä bidrar du till att säkra naturen och sociala förhållanden i den skog träet härstammar från. Det gäller oavsett om det är trädgårdsmöbler, kopieringspapper, emballage eller något annat. Köper du FSC-certifierade produkter stödjer du de skogsarbetare som har valt att driva skogsbruk med respekt för människan och naturen. 

Titta efter FSC:s logga på våra FSC-märkta produkter (FSC® N001789).

Vill du veta mer, besök fsc.org.

GOTS

Miljömärkningen GOTS innebär arbete för en ekologisk och socialt ansvarsfull textilindustri, där man framför allt har fokus på ekologiska naturmaterial, bearbetning av råvaror samt sociala och miljömässiga faktorer. En produkt som är GOTS-märkt består först och främst av textil där minst 70% utgörs av ekologiskt naturmaterial. För att en produkt ska få kallas ”ekologisk” ska den bestå av minst 95% ekologiskt naturmaterial. Ekologiska naturmaterial odlas utan syntetiska pesticider, herbicider eller GMO, helt efter principerna för ekologiskt lantbruk. GOTS-certifieringen visar att företaget bedömts utifrån sociala och miljömässiga krav; alltifrån införskaffande av råvara till framställning och handel. 

Vill du veta mer, besök global-standard.org.

PEFC

PEFC-märket är en internationell märkning som, precis som FSC-märkningen, arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk runt om i världen. PEFC-certifierade produkter är därför din garanti för att man tagit hänsyn till världens djur- och växtliv, samt att den biologiska mångfalden upprätthållits i och omkring världens skogar. Det är samtidigt också en märkning som arbetar för att främja den lokala sysselsättningen och är med att säkerställa välfärd och rättigheter för de människor som arbetar inom skogsbruket. 

När du som konsument eller verksamhet köper produkter av PEFC-certifierat trä bidrar du till att säkerställa naturen och de sociala förhållanden i skogarna som träet härstammar från. 

Vill du veta mer, besök pefc.se.

 

Svanenmärket

Svanenmärket är den officiella nordiska miljömärkningen och som sådan en av världens mest strikta. Svanenmärkningens mål är att minska den totala miljöbelastningen genom produktens hela livscykel. Därför ställs stränga krav på produktion och konsumtion av Svanenmärkta produkter med hänsyn tagen både till människor, miljö och jordens resurser. Väljer du Svanenmärkt garanteras du produkter som, ur miljösynpunkt, är bland de allra bästa.

Vill du veta mer, besök svanen.se.

Svanenmärkta produkter