• Fri frakt över 699 kr (exkl. moms) |
 • Snabb leverans |
 • Trustpilot
CSR  |  Omtanke  |  Kundtjänst

Genom att använda www.lomax.se så accepterar du att Lomax Sweden AB, Dragaregatan 3, 254 42 Helsingborg – behandlar dina personuppgifter och cookies i enlighet med nedanstående integritets- och cookiepolicy. Cookies används för att få www.lomax.se att fungera. Cookies används bland annat för att göra det möjligt att lägga varor i varukorgen, logga in och att förbättra siten. Läs mer om Lomax Sweden AB:s cookiepolicy här.

Kort om denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy är sammanfattad för att bättre kunna informera dig som kund om vilka personuppgifter* som Lomax Sweden AB behandlar, samt hur de behandlas. (*Personuppgifter avser all slags data som kan knytas till en levande person.) Vänligen läs hela denna text om Lomax Sweden AB:s integritetspolicy för att få en tydlig bild av vilka data som samlas in, hur dessa data samlas in och hur Lomax Sweden AB skyddar dina uppgifter.

Lomax Sweden AB respekterar alla önskemål om hemlighållande av personuppgifter som anges online och är uppmärksamma på behovet av ändamålsenlig och korrekt hantering av alla typer av personuppgifter som tas emot.

Om nedanstående integritetspolicy ej kan accepteras, så förbehåller Lomax Sweden AB sig rätten att neka order och andra slags förfrågningar, eftersom en uteblivande accept kan medföra att Lomax Sweden AB inte kan agera i enlighet med rådande svensk lagstiftning.

Personuppgifter

Personuppgifter innefattar all slags data som kan användas för att identifiera personer, inkluderat (men ej begränsat till) för-, mellan- och efternamn, ålder, kön, befattning, folkbokföringsadress eller annan fysisk adress, en-mailadress eller andra kontaktuppgifter, oavsett de rör vederbörandes privatbostad eller arbetsplats.

Vidare innehåller personuppgifterna också data såsom beteende, köphistorik, ekonomiska uppgifter, etc. som samtliga används för upprätthållande av kund- och leverantörsförhållandet mellan kunder och Lomax Sweden AB.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR), artikel 6, stycke 1f.

Vilka personuppgifter samlas in och behandlas?

Du kan nå www.lomax.se utan att informera oss om dina personuppgifter. Vid tillgång till www.lomax.se delas det ut ett ID till din session. Det kan inte identifiera dig som person.

Lomax Sweden AB behöver en rad olika personuppgifter för att kunna göra affär med dig och din verksamhet, bibehålla och underhålla kundrelationer, samt marknadsföra produkter, förmåner och erbjudanden. Vissa uppgifter samlas dessutom in och behandlas i enlighet med svensk lagstiftning och specifikt penningtvätts- och bokföringslagen.

Nedanstående uppgifter kan komma att samlas in och behandlas när du handlar hos Lomax Sweden AB.

 • E-mailadress
 • För-, mellan- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Kön
 • Tekniska detaljer (IP-adresser inkluderat)
 • Beteende (Inkluderar: Besökta URL:er, event triggers, agerande såsom klick, öppningsgrader, inloggningar, tid spenderad på respektive sida, etc.)
 • Geografiska data
 • Data som är nödvändig för genomförandet av en transaktion

Lomax Sweden AB samlar in och behandlar information om dig när du:

 • Skapar ett kundkonto
 • Genomför ett köp
 • Skickar förfrågningar, Sender forespørgsler, klagomål och/eller interagerar med Lomax Sweden AB på annat sätt
 • Anmäler dig till och/eller interagerar med marknadsföringsmaterial online (inkluderat – men ej begränsat till – nyhetsbrev, sms och notifieringar, annonser på tredjepartshemsidor eller liknande)
 • Uppger personuppgifter på annat sätt för Lomax Sweden AB

Lomax Sweden AB samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera en produkt eller förmån, marknadsföra erbjudanden och produkter, samt behandla förfrågningar. Lomax Sweden AB köper inte personuppgifter från tredje part. Lomax Sweden AB använder Bambora vid hantering av korttransaktioner online och sparar ingen kortinformation. Observera att fakturerings- och bankuppgifter sparas i enlighet med rådande lagstiftning – specifikt penningtvätts- och bokföringslagen – när du väljer att betala mot Lomax faktura.

Hur använder Lomax Sweden AB dina uppgifter?

Insamlade uppgifter kan komma att användas på följande sätt:

 • För att skräddarsy din upplevelse via e-mail och hemsida genom personliga rekommendationer baserat på köphistorik
 • För att förbättra www.lomax.se och marknadsföring från Lomax Sweden AB
 • För att bättre kunna serva dig vid förfrågningar till kundtjänst
 • För att kunna administrera tävlingar, kundundersökningar, etc.
 • För att på snabbaste möjliga sätt kunna hantera dina order
 • För att inhämta produkt- och Trustpilot-recensioner
 • För uppföljning av förfrågningar
 • För generell marknadsföring

Hur skyddar Lomax Sweden AB dina uppgifter?

Hemsidan www.lomax.se genomsöks löpande efter säkerhetsbrister och svagheter, för att så snabbt som möjligt upptäcka potentiellt dataläckage och därmed kunna göra hemsidan så säker som möjligt. Dessutom genomsöks www.lomax.se kontinuerligt efter virus.

Dina personuppgifter förvaras på krypterade nätverk och kan endast nås av ett begränsat antal medarbetare i Lomax Sweden AB och Lomax A/S med rättigheter till denna typ av information. Dessa omfattas dessutom av Lomax Sweden AB:s interna integritetspolicy, som säkerställer dina rättigheter och garanterar efterlevnad av gällande lagstiftning.

I tillägg till ovanstående så behandlas alla känsliga uppgifter och alla betalningsuppgifter på krypterade servrar som inte kan nås utifrån. Lomax använder SSL-kryptering, vilket är högsta möjliga standard för kryptering och säkerhet i samband med kortbetalningar online. Kortuppgifter behandlas av Bambora och kan inte nås av vare sig Lomax Sweden AB eller Bamboras anställda. Dessa transaktioner förvaras inte på interna servrar och behandlas i dagsläget inte av Lomax Sweden AB själv.

Till vem lämnar Lomax Sweden AB ut dina uppgifter?

Personuppgifter som lämnas ut på www.lomax.se eller som uppges via telefonkontakt med Lomax Sweden AB lämnas endast vidare till:

 • interna avdelningar,
 • betrodda tredjeparter som är nödvändiga att involvera för fullgörande av leveransavtal, betalning och administration vid t.ex. uteblivna betalningar och inkassoärenden, samt rättsliga myndigheter, och
 • samarbetspartners för hantering av ditt kundkonto och/eller marknadsföring.

Uppgifter kan lämnas vidare till externa samarbetspartners, som behandlar uppgifterna för Lomax Sweden AB:s räkning. Externa samarbetspartners används bland annat till teknisk drift och förbättringar av www.lomax.se, utskick av nyhetsbrev, samt målinriktad marknadsföring – däribland retargeting – samt till dina omdömen om Lomax Sweden AB som företag och dess produkter.

Samarbetspartners som omfattas av ovanstående är, bland andra, Google, Facebook och LinkedIn. Dessutom lämnas uppgifter om ditt namn och din e-mailadress vidare till Trustpilot, så att det för Lomax Sverige AB:s räkning kan skickas en inbjudan till att lämna ett omdöme om Lomax på Trustpilots hemsida. Om du väljer att lämna ett omdöme så blir Trustpilot dataskyddsansvarig för de angivna uppgifterna.

Dessa samabetspartners är datahanterare under Lomax Sweden AB:s riktlinjer och hanterar data som Lomax Sweden AB bär ansvaret för. Datahanterarna får inte använda uppgifterna för andra syften än uppfyllande av avtalen med Lomax Sweden AB, samt omfattas av sekretess kring dessa uppgifter. Lomax Sweden AB har ingått skriftliga databehandlingsavtal med samtliga datahanterare som behandlar personuppgifter för Lomax Sweden AB:s räkning.

Dina uppgifter lämnas även vidare till externa datahanterare som använder dina uppgifter för uppfyllande av de avtal som ingåtts mellan dig och Lomax Sweden AB, däribland Lomax A/S, PostNord, dropshipping-leverantörer, etc.

Den rättsliga grunden för vidareutlämningen av personuppgifter är EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR), artikel 6, stycke 1b.

Lomax Sweden AB lämnar dessutom vidare IP-adresser och eventuella online-identifikatorer från cookies och andras spårningsteknologier till utvalda marknadsföringsföretag och sociala medier.

Den rättsliga grunden för denna typ av vidareutlämning av personuppgifter är EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR), artikel 6, stycke 1a.

Hur lagras dina personuppgifter?

Dina uppgifter lagras på servrar i Danmark. Vissa personuppgifter administreras av en tredjepart (datahanterare), som lagrar och behandlar personuppgifter för Lomax Sverige AB:s räkning i enlighet med denna integritetspolicy och rådande lagstiftning kring skyddande av personuppgifter.

Om du vid något tillfälle önskar asluta prenumerera på Lomax Sweden AB:s nyhetsbrev, så kan du följa instruktionerna längst ner i varje e-mail. Skulle du dock ha problem att avanmäla dig från nyhetsbrevet, så kan du kontakta Lomax Sweden AB via: gdpr@lomax.se.

Om du slutar prenumerera på marknadsföring från Lomax Sweden AB, så raderas alla åtaganden som du tidigare har gett ditt samtycke till. Dessa kan inte återskapas, så om du vid något tillfälle önskar insikt i vad Lomax Sweden AB tidigare har skickat till dig, tidigare erbjudanden eller liknande, så görs du uppmärksam på att denna information inte kan återskapas.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vid en aktiv kundrelation så lagras dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att Lomax Sweden AB ska kunna serva dig. Om kundrelationen upphör så lagras dina uppgifter i upp till 10 år, beroende på typen av personuppgifter. Uppgifter kopplade till e-mailmarknadsföring raderas eller lagras automatiskt baserat på ditt beteende. Om du inte öppnar marknadsföringsmail från Lomax Sweden AB så raderas dina uppgifter automatiskt efter sex månader. Till följd av annan lagstiftning (penningtvätts- respektive bokföringslagen), så lagras alla transaktionella data, inklusive kontakt- och företagsuppgifter, i åtta år.

Dataläckage

Lomax Sweden AB tar säkerhetsbrott och dataläckage på största allvar. Vid misstanke om dataläckage från Lomax Sweden AB:s interna servrar eller hos externa samarbetspartners, så verkställs en rad initiativ som syftar till att skydda Lomax Sweden AB:s och användare på bästa tänkbara sätt.

Det innebär bland annat kartläggning av den potentiella skadans omfattning, information till eventuellt drabbade kunder och användare, information till Datainspektionen, samt åtgärder som syftar till att hämma omfattningen av skadorna.

Vid misstanke om dataläckage från Lomax Sweden AB, eller dess externa samarbetspartners, kommer samtliga berörda parter – däribland användaren – att informera om det inträffade inom 72 timmar. Om du har misstankar om att dina data har läckt från Lomax Sweden AB, så ombeds du kontakta Lomax.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) en rad rättigheter rörande vår behandling av våra uppgifter om dig. Om du vill utöva dina rättigheter ska du kontakta oss på gdpr@lomax.se.

Rätt att ta del av dina uppgifter 

Du har rätt att få inblick i de uppgifter om dig som vi behandlar samt en rad andra uppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade och rättade.

Rätt till radering

Du har vid vissa tillfällen rätt att få dina uppgifter raderade innan vår normala radering sker. 

Rätt till begränsning

Vid vissa tillfällen har du rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter. Om du har rätt till begränsning får vi endast behandla uppgifterna, förutom att förvara dem, med ditt samtycke, eller för att rättsliga krav kan fastläggas, göras gällande, försvaras eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt att invända

Vid vissa tillfällen har du rätt att invända mot vår eller den lagenliga behandlingen av dina personuppgifter. Du kan även invända mot behandling av dina uppgifter vid direkt marknadsföring.

Rätt till att flytta dina uppgifter

Vid vissa tillfällen har du rätt att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format samt att få överföra dessa personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

Revision

Lomax Sweden AB reviderar löpande sina processer för personuppgiftshantering. Denna integritetspolicy är senast uppdaterad: 2020-06-17. Samtliga som omfattas av denna policy mottar årligt besked via e-mail när denna policy uppdateras.

Rätten till klagomål

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål angående Lomax Sweden AB:s behandling av dina personuppgifter till  Integritetsskyddsmyndigheten, se kontaktuppgifter nedan.
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
E-postadress: imy@imy.se
Telefonnummer: 08-657 61 00

Kontakt, ändring och uppdatering av integritetspolicyn

Lomax Sweden AB förpliktar sig att löpande leva upp till lagstiftningens krav rörande integritetsskydd. Om du har frågor eller kommentarer kring denna integritetspolicy, eller kring hur Lomax Sweden AB använder dina personuppgifter, så uppmanas du kontakta kundtjänst.

Om du vid något tillfälle önskar att sluta prenumerera på nyhetsbrev Lomax Sweden AB, så kan du följa instruktionerna längst ner i varje nyhetsbrev. Skulle du dock ha problem att avanmäla dig från nyhetsbrevet, så kan kundtjänst hjälpa dig vidare.

Vid önskemål om att inte längre ta emot marknadsföring från Lomax Sweden AB, så tas alla tidigare åtaganden som avgetts till Lomax bort. Dessa kan inte återskapas, så om du vid något tillfälle önskar insikt i vad Lomax Sweden AB tidigare har skickat till dig, tidigare erbjudanden eller liknande, så görs du uppmärksam på att denna information inte kan återskapas.